Skorzystaj z pomocy

Konsultanta

OC krótkoterminowe

Szukasz taniego OC?

Sprawdź najniższą cenę!

  • Porównaj cenę swojego OC i nie przepłacaj!
  • Najniższe ceny na rynku!
  • Pełne wsparcie konsultantów!
Oblicz składkę

OC krótkoterminowe to ochrona ubezpieczeniowa, która może być rozwiązaniem tylko w konkretnych sytuacjach, ściśle określonych  w przepisach prawa. Ubezpieczenie OC krótkoterminowe zawierana jest zwykle na okres 30 dni.

OC krótkoterminowe bardzo często nabywane jest przez właścicieli pojazdów historycznych, którzy sporadycznie wyjeżdżają na drogi. Należy jednak zwrócić uwagę, że taki rodzaj ubezpieczenia w przeliczeniu na rok będzie mniej opłacalne niż standardowe ubezpieczenie komunikacyjne.

Przedmiot ubezpieczenia i zakres ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. OC krótkoterminowe gwarantuje finansową rekompensatę osobom , które zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych. W przeciwieństwie do polis standardowych – OC krótkoterminowe jest ubezpieczaniem, którego nie trzeba wypowiadać. Ochroną objęte są zdarzenia powstałe na terytorium Polski oraz na obszarach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego między Biurami Narodowymi.

Dla kogo przeznaczone jest OC krótkoterminowe?

Ten rodzaj polisy  przeznaczony jest dla właścicieli pojazdów, zarejestrowanych czasowo, zarejestrowanych za granicą, wolnobieżnych poza  ciągnikami rolniczymi), czy dla pojazdów historycznych. OC krótkoterminowe jest również przeznaczone dla właścicieli komisów pośredniczących w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży.

Jaki jest okres zawarcia umowy ubezpieczenia
Nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym w przypadku pojazdów wolnobieżnych umowę można zawrzeć na czas nie krótszy niż 3 miesiące. Uwaga: w przypadku pojazdów zarejestrowanych w innym kraju Unii Europejskiej, który docelowo ma być zarejestrowany w Polsce, umowa taka może być zawarta tylko raz na okres 30 dni.

Oferujemy Państwu najniższe na rynku ceny ubezpieczenia krótkoterminowego. Jeśli macie Państwo pytania, prosimy o kontakt pod numerem: 732 707 777 lub o kontakt e-mailowy.

Skomentuj

Jak ubezpieczyć samochód zabytkowy - wszystkie dokumenty, które musisz mieć!

Szukasz taniego OC?

Sprawdź najniższą cenę!

  • Porównaj cenę swojego OC i nie przepłacaj!
  • Najniższe ceny na rynku!
  • Pełne wsparcie konsultantów!
Oblicz składkę