Skorzystaj z pomocy

Konsultanta

Za jakie szkody nie otrzymasz odszkodowania?

Szukasz taniego OC?

Sprawdź najniższą cenę!

  • Porównaj cenę swojego OC i nie przepłacaj!
  • Najniższe ceny na rynku!
  • Pełne wsparcie konsultantów!
Oblicz składkę

Ubezpieczenie komunikacyjne OC jest w Polsce obowiązkowe. Oznacza to, że gdy spowodujesz wypadek lub inne zdarzenie na drodze, odszkodowanie poszkodowanym wypłaci Twój ubezpieczyciel. Istnieją jednak szkody, za które Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania. O jakie zdarzenia chodzi?

Przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych jasno mówią o tym, że ubezpieczyciel w ramach polisy OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych nie odpowiada za takie szkody jak:

Uszkodzenie, zniszczenie lub utracie mienia, które zostało wyrządzone przez kierującego posiadaczowi (właścicielowi) pojazdu mechanicznego. Dotyczy to m.in. sytuacji, w której posiadacz np. samochodu, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współwłaścicielem pojazdu mechanicznego, w którym ta szkoda została wyrządzona.

Pamiętaj, że to ograniczenie nie obejmuje szkód wyrządzonych w mieniu, jeżeli pojazdy, które brały udział w zdarzeniu drogowym są przedmiotem umowy leasingu, która zawarta jest przez posiadaczy tych pojazdów z tym samym finansującym lub zostały przewłaszczone przez posiadaczy tych pojazdów na tego samego wierzyciela. Określone są również sytuacje, które obejmują przedmiot zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela.

Brak odpowiedzialności za szkody OC dotyczy również zdarzeń wynikających z przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu. Chyba, że odpowiedzialność za powstałe szkody ponosi inny posiadacz pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie wypłaci również odszkodowania za zdarzenia, które polegają np. na utracie gotówki. Dotyczy to także biżuterii, papierów wartościowych i np. dzieł sztuki lub podobnych zbiorów. Zdarzenia nie objęte ochroną ubezpieczyciela dotyczą również szkód, które polegają na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

 

Skomentuj

Jak ubezpieczyć samochód zabytkowy - wszystkie dokumenty, które musisz mieć!

Szukasz taniego OC?

Sprawdź najniższą cenę!

  • Porównaj cenę swojego OC i nie przepłacaj!
  • Najniższe ceny na rynku!
  • Pełne wsparcie konsultantów!
Oblicz składkę