Skorzystaj z pomocy

Konsultanta

Wartość odtworzeniowa a wartość rzeczywista?

Szukasz taniego OC?

Sprawdź najniższą cenę!

  • Porównaj cenę swojego OC i nie przepłacaj!
  • Najniższe ceny na rynku!
  • Pełne wsparcie konsultantów!
Oblicz składkę

Anomalie pogodowe w naszym kraju występują coraz częściej i są niestety coraz groźniejsze. Jeśli spotka nas nieszczęście i nasz dom zostanie całkowicie zniszczony przez huragan, dostaniemy odszkodowanie ( jeśli oczywiście posiadamy odpowiednie ubezpieczenie!). Jednak w tym przypadku bardzo ważny okaże  się zapis w umowie dotyczący formuły wartości. Chodzi tu mianowicie o to czy polisa zawiera  opcję: wartość odtworzeniowa, czy też opcję: wartość rzeczywista.
W ofertach występujących na naszym rynku ubezpieczeniowym można spotkać się z dwoma formułami ubezpieczeń majątkowych. Są to tak zwane: wartość odtworzeniowa  i wartość rzeczywista.

Wartość odtworzeniowa

Formuła ta polega na tym, że w razie szkody zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie, które pozwoli nam naprawić lub zakupić utracony przedmiot tego samego lub podobnego rodzaju np. w przypadku kradzieży telewizora za otrzymane odszkodowanie będziemy w stanie odkupić taki sam nowy odbiornik telewizyjny lub odpowiadający parametrami technicznymi utraconemu.  W przypadku nieruchomości wartość odtworzeniowa  dotyczy kosztów doprowadzenia nieruchomości do stanu sprzed szkody, czyli nowego, ale nie ulepszonego, zgodnie z zasadą, że na odszkodowaniu nie można się wzbogacić. W skład wyceny wchodzą przede wszystkim koszty remontów lub odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody. Jeśli dojdzie do szkody, odszkodowanie powinno pozwolić na skuteczne odtworzenie elementów stałych, bądź zastąpienie zniszczonej rzeczy nową o takich samych lub podobnych parametrach. Stopień zużycia ubezpieczonego mienia nie wtedy ma znaczenia dla wysokości odszkodowania.

Wartość rzeczywista

Ta opcja obliguje Towarzystwo Ubezpieczeniowe do wypłaty  odszkodowania pomniejszonego o stopień zużycia technicznego utraconego przedmiotu.  Zapis ten ważny jest przede wszystkim, kiedy decydujemy się na ubezpieczenie naszego sprzętu RTV i elektronicznego, który amortyzuje się dość szybko. Wystarczy kilka miesięcy, a nasze „cacka” są już dużo mniej wartościowe. W przypadku ubezpieczenia  w opcji wartość rzeczywista otrzymamy niższą kwotę odszkodowania – to zaś nie ułatwi nam zakupu sprzętu takiej samej klasy. Wartość rzeczywista jest wartością odtworzeniową nieruchomości pomniejszoną o jej faktyczne zużycie. Amortyzacja dotyczy  również domu, w przypadku kiedy zostanie on uszkodzony i wymaga będzie naprawy – (np.: dachu, czy elewacji),  kwota, która otrzymamy, będzie odpowiadać odtworzeniu domu na tan, w którym wystąpiła szkoda.

Skomentuj

Jak ubezpieczyć samochód zabytkowy - wszystkie dokumenty, które musisz mieć!

Szukasz taniego OC?

Sprawdź najniższą cenę!

  • Porównaj cenę swojego OC i nie przepłacaj!
  • Najniższe ceny na rynku!
  • Pełne wsparcie konsultantów!
Oblicz składkę